ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Υπάρχουν 3 αρωματικές / απορροφητικές μηχανές.

Αρωματίζουν το εσωτερικό του οχήματός σας.

Οδηγίες για τις αρωματικές

Τοποθετήστε 1€,   πάρτε το ειδικό πιστολάκι που βρίσκεται στο πλευρό της απορροφητικής και επιλέξτε το άρωμα που θέλετε πατώντας το κατάλληλο κουμπι. Αρωματίστε το εσωτερικό ψεκάζοντας στα πατώματα του αυτοκινήτου.